« «

» »

MECHATRONICKÝ MOMENTOVÝ SYSTÉM

Nový mechatronický systém zaplňuje mezeru mezi ručním utahovacím nářadím a elektrickým montážním nářadím. Systém pracuje jako standardní momentový klíč se západkovým mechanismem, je však vybaven přídavnými funkcemi, které poskytují rozšířené možnosti v oblastech vlastní kontroly chyb a zpětné sledovatelnosti. Díky tomu se nejedná o obyčejný momentový klíč!

 

Účinný:
zacházení jako se standardním momentovým klíčem,
krátká doba potřebná k zaškolení pracovníků obsluhy,
rychlý postup utahování,
vhodný pro montážní linky nebo stanice se stanovenými dobami pracovních cyklů,
zahrnuje i klíč o velmi malé velikosti MWR 25 pro použití v oblastech s omezeným přístupem,
k jedné řídicí jednotce je možno připojit až 10 momentových klíčů.

Vlastní kontrola chyb:
měření utahovacího momentu a úhlu se zobrazením OK/NOK,
zjišťování zbytečného opětovaného utažení (zjišťování chyby spočívající v utahování již utaženého šroubu),
sledování směru utahování za účelem zabránění neúmyslnému povolení utaženého šroubu,
zpětná vazba poskytující pracovníkovi obsluhy všechny informace o utahování.

Zpětná sledovatelnost:
Údaje o utahovacím momentu a úhlu jsou bezdrátově přenášeny do řídicí jednotky a shromažďovány v databázi.

Domů

Permanent link to this article: http://1-2015.productivity-magazine.cz/?p=6124&lang=cs