» »

ZÍSKALI JSME OCENĚNÍ ZA PODPORU TRVALE UDRŽITELNÉ PRODUKTIVITY

Společnost Atlas Copco, přední poskytovatel řešení zaměřených na trvale udržitelnou produktivitu, byla zařazením do každoročně zveřejňovaného seznamu Global 100 oceněna jako jedna z nejvýznamnějších světových společností podporujících trvalou udržitelnost.

Do tohoto seznamu, který byl představen u příležitosti Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu, jsou zařazeny společnosti, které prokazatelně zvyšují svoji produktivitu při snižující se spotřebě zdrojů. Společnost Atlas Copco v tomto seznamu zaujímá celkově 23. místo, na něž postoupila z loňské 46. pozice, přičemž je první v pořadí mezi strojírenskými průmyslovými společnostmi. Společnost Atlas Copco byla do seznamu zařazena již podeváté.

„Snažíme se dodávat výrobky a poskytovat služby, které jsou energeticky účinné, bezpečné a ergonomické a přitom mají minimální dopad na životní prostředí,“ řekla Mala Chakraborti, viceprezidentka společnosti Atlas Copco, která je zodpovědná za oblast společenské zodpovědnosti podniku. „Neustále posilujeme své zaměření na trvalou udržitelnost s cílem zvyšovat produktivitu našich zákazníků a zvyšovat hodnotu investic našich akcionářů.“

Cíle, které si společnost Atlas Copco stanovila v oblasti trvale udržitelného rozvoje, zahrnují zvýšení energetické účinnosti u zákazníků o nejméně 20 % v období mezi roky 2010 a 2020, snižování emisí CO2, aktivní podíl na potírání korupce a poskytování podpory při získávání přístupu k čisté pitné vodě v zemích, kde je to zapotřebí.

Rejstřík Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, který je známý také jako Global 100, je každoročně představován u příležitosti Světového ekonomického fóra. Do hodnocení bylo zařazeno 4 609 společností z celého světa, jež jsou evidovány ve veřejně přístupných registrech a které byly poměřovány prostřednictvím ukazatelů trvalé udržitelnosti, jakými jsou například výsledky v oblasti zvyšování bezpečnosti a poměr tržeb ku spotřebě energie a vody.

Další informace si můžete přečíst na stránkách http://global100.org.

Domů

 

Permanent link to this article: http://1-2015.productivity-magazine.cz/?p=5343&lang=cs