« «

» »

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

bude jiný snímek

…při výrobě piva hraje důležitou roli stlačený vzduch?

Stlačený vzduch se podílí na procesu výroby piva ve všech fázích, od provzdušňování mladiny přes pohon linek a filtraci. Jelikož dochází k přímému kontaktu s pivem, je pro výslednou kvalitu piva klíčová naprostá čistota stlačeného vzduchu, aby nedošlo ke kontaminaci produktu. To dokáže zajistit pouze bezmazný kompresor.

Více o bezmazných kompresorech zjistíte na našich webových stránkách.

Domů

Permanent link to this article: http://1-2015.productivity-magazine.cz/?p=5340&lang=cs