« «

» »

ÚKOSOVAČKY

LSB 38 S085, GTB 25 S085

Ohraňování, úkosování, srážení hran. Dlouhou dobu byly tyto činnosti prováděny běžnými bruskami, kdy brusič nakloněným nástrojem opracovával hranu. Výsledky takové práce bývají nekonzistentní, neboť sražená hrana se výrazně liší – různým sklonem srážení, různou hloubkou srážení, různou kvalitiou povrchu.

Tuto nesrovnalost musí následně svářeči kompenzovat citlivou rukou, aby dosáhli požadované kvality a pevnosti svárového spoje. Byla-li hrana sražena nikoliv kvůli svařování, ale za účelem zlepšení vlastností, přilnavosti a odolnosti nanášené povrchové úpravy, je tato nekonzistentnost viditelná pouhým okem a snižuje profesionalitu koncových výrobků. Horší je, pokud nekonzistentní sražení hrany před povrchovou úpravou vede k snadnému odprýskání barvy nebo její nižší odolnosti.

Atlas Copco uvádí na trh dva nástroje – modifikované brusky – vybavené frézovací hlavou, které jsou navrženy pro vysoce přesné srážení hran, jež je navíc až 10 × rychlejší než sražení hrany běžnou bruskou. Nástroj LSB 38 s lopatkovým motorem o výkonu 1,3 kW a nástroj GTB 25 s turbínovým motorem o výkonu 2,5 kW pokrývají většinu nároků na srážení hran.

Standardní varianty úkosovaček Atlas Copco umožní přímé sražení hran pod úhly 30, 45 nebo 60 stupňů, a to až do hloubky 15 mm. Pro zákazníky, kteří potřebují jiný úhel sražení, můžeme nabídnout individuálně upravený nástroj.

Uživatelé, kteří nechtějí rovné sražené hrany, ale preferují oblouky, například pro lepší odolnost nátěru nebo z pohledových důvodů, máme standardně dostupné varianty nástroje pro zaoblení hrany s poloměrem 3 mm nebo 4 mm. Jiný poloměr zaoblení hrany než uvedený je možné dodat po individuální konzultaci.

LSB 38 a GTB 25 jsou nástroje pro výrazné urychlení procesu srážení hran, mnohonásobné zvýšení kvality sražené hrany a v konečném důsledku vedou u svařovaných spojů k větší produktivitě svařování a vyšší pevnosti svařovaných spojů. U aplikací srážení hran pro povrchovou úpravu umožní tyto nástroje lepší vlastnosti povrchové úpravy, které jsou v souladu s požadavky ISO 12944, určujícími jakost povrchové úpravy, jež se hojně používá při výrobě lodí, vlaků, kovových konstrukcí i při výrobě ocelových dílů pro zemědělské nebo těžební stroje.

 

Domů

Permanent link to this article: http://1-2015.productivity-magazine.cz/?p=5338&lang=cs