« «

» »

EKSPERCI DOCENIAJĄ MOŻLIWOŚCI LABORATORIUM KALIBRACJI ITS

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów ciągle zwiększają się, szczególnie w branży motoryzacyjnej. W konsekwencji coraz więcej klientów jest zainteresowanych usługami kalibracyjnymi. Firma Atlas Copco, jako lider na rynku technologii montażowych, ma świadomość, że dostęp do bogatej oferty usług kalibracji jest kluczowym elementem w przypadku wielu produktów. Z tego powodu firma nieprzerwanie rozwija swoje Laboratorium Kalibracji ITS.

Laboratorium Kalibracji ITS odpowiada za doskonałe zaprogramowanie i wyregulowanie narzędzi oraz wyposażenia stosowanych podczas produkcji przez użytkowników. „Produkty Atlas Copco są zaprojektowane w taki sposób, aby funkcjonować możliwie jak najskuteczniej. Wymagają one jednak odpowiedniej kalibracji. Jest to jedyny sposób na to, aby ich użytkownik mógł skorzystać z pełni ich możliwości” mówi Roman Janzák, objaśniając znaczenie kalibracji. Ustawienia narzędzi w dużej mierze sposób wpływają na jakość montażu. „Niedocenianie czynnika kalibracji może prowadzić do powstania zbędnych defektów, które zabierają dodatkowy czas i wymagają usunięcia” dodaje Janzák. Skorzystanie z usług kalibracji w przypadku narzędzi, czujników i mierników do ręcznego dokręcania wydatnie przyczynia się do zachowania parametrów przewidzianych dla wszystkich prac technicznych, które wymagają niezawodnego dokręcania.

Uznanie audytorów

Laboratorium Kalibracji ITS jest jedyne w swoim rodzaju na terenie środkowej i wschodniej Europy. Oferowane w nim usługi obejmują również kalibrację kąta obrotu oraz inne pomiary. Dzięki nowemu wyposażeniu umożliwia również przeprowadzenie kalibracji momentu dokręcania dla wszystkich powiązanych urządzeń — nie tylko przetworników, wrzecion dokręcających i wkrętarek, ale również kluczy dynamometrycznych.

„Pod koniec zeszłego roku przeszliśmy pomyślnie audyt przeprowadzony przez Czeski Instytut Akredytacji. Uzyskaliśmy bardzo wysokie oceny. Audytorzy wyrażali się z uznaniem zarówno o stanie wyposażenia technicznego laboratorium, jak i o naszej wiedzy na temat kalibracji kąta obrotów“ mówi Janzák. Laboratorium posiada teraz certyfikat prowadzenia kalibracji w zakresie 0,05–2000 Nm dla kątów n•360°. Jednocześnie spełnia ono wymogi norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001.

Pracownicy laboratorium kalibracji starają się spełnić potrzeby klientów. Prowadzone przez nich prace kalibracyjne oraz niezbędne prace administracyjne odbywają się w laboratorium albo bezpośrednio w zakładzie klienta. Działania prowadzone w laboratorium nie są jednak ograniczone tylko do narzędzi przemysłowych firmy Atlas Copco. „Korzystamy także z naszego bogatego doświadczenia podczas kalibracji narzędzi innych producentów. Kluczową rzeczą jest zachowanie zgodności z zakresem kalibracji sprecyzowanym w załączniku do certyfikatu akredytacyjnego“, mówi Roman Janzák. Dzięki międzynarodowym umowom pozwalającym na uznanie akredytacji, certyfikaty kalibracji zachowują ważność w każdym warsztacie.

Kalibracja to więcej niż serwis

Istnieje ogromna różnica między regulacją narzędzi do dokręcania
prowadzoną w punkcie serwisowym a przeprowadzeniem certyfikowanej ich kalibracji. Dobra organizacja serwisu pozwala uzyskać ustawienia na poziomie wymagań technicznych klienta, ale nie zastąpi ona bezstronnej i niezależnej oceny możliwości technicznych urządzenia w kwestii osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W laboratorium kalibracji są specjalne standardy, które dotyczą zarówno pracowników jak i wyposażenia. Formalnym wymogiem jest, aby pracownicy przechodzili powtarzane szkolenia z zakresu prac kalibracyjnych, jak i obowiązujących norm. Laboratorium kalibracji musi ponadto funkcjonować według określonych zasad, których nieprzestrzeganie prowadzi do utraty atestu.

Klienci laboratorium kalibracji mogą być pewni, że zarówno audytor, jak i wykwalifikowany pracownik techniczny z organu akredytacyjnego ściśle monitoruje działania pracowników laboratorium. Równocześnie organizacja akredytacyjna przykłada specjalną uwagę do możliwości składania reklamacji dotyczących usług laboratorium, jak i procesu ich rozwiązania.

Wszystkie te powody prowadzą do wzrastającego zapotrzebowania na usługi laboratorium kalibracji ITS. W przypadku niektórych firm wymóg przeprowadzenia niezależnej i akredytowanej kalibracji wynika bezpośrednio z przyjętego systemu certyfikowania kontroli jakości.

Nasi ludzie: Laboratorium Kalibracji

Laboratorium Kalibracji ITS oferuje usługi z zakresu kalibracji wyposażenia firmy Atlas Copco. Zespół Laboratorium Kalibracji prowadzi zarówno prace administracyjne, jak i prace regulacyjne. Doświadczony zespół techników laboratoryjnych zapewnia usługi nie tylko w warunkach atestowanego laboratorium, ale również bezpośrednio na miejscu klienta.

Więcej informacji na temat Laboratorium Kalibracji można znaleźć na stronie www.its-ee.com.

Strona główna

Permalink do tego artykułu: http://1-2015.productivity-magazine.cz/?p=5336&lang=pl