« «

» »

ODBORNÍCI OCENILI KALIBRAČNÍ LABORATOŘ ITS

Nároky na bezpečnost výrobků rostou, a to zejména v automobilovém průmyslu. Stále více klientů má proto zájem o služby kalibrační laboratoře. Atlas Copco si v pozici lídra na trhu montážní techniky uvědomuje, že dostupnost a široká škála kalibračních služeb jsou pro mnohé výrobce klíčové. I proto neustále investuje do své Kalibrační laboratoře ITS.

Kalibrační laboratoř ITS zajišťuje, aby nářadí a zařízení, která zákazník používá ve své výrobě, byla vždy dokonale naprogramována a nastavena. „Produkty Atlas Copco jsou vyvinuty tak, aby pracovaly co nejefektivněji. Je ale potřeba, aby byly správně kalibrované. Jen tak z nich má majitel maximální užitek,“ vysvětluje význam pravidelné kalibrace Roman Janzák, vedoucí Kalibrační laboratoře ITS. Seřízení nářadí má totiž velký vliv na spolehlivost montáže. „Pokud se kalibrace podcení, mohou vznikat zbytečné chyby, jejichž oprava vyžaduje jen další čas a peníze,“ doplňuje Janzák. Využívání kalibračních služeb pro ruční momentové nářadí, snímače momentu a měřidla momentu tedy významně přispívá k dodržování předepsaných parametrů všech technických činností, které jsou nutné pro dosažení spolehlivých výsledků při utahování.

Pochvala od auditorů

Kalibrační laboratoř ITS je v rámci střední a východní Evropy naprosto unikátní. Do svých služeb totiž zařadila i kalibraci úhlu otočení a ostatních měřidel. Díky novému vybavení je navíc schopná provádět kalibrace momentu pro všechna související zařízení, tedy nejen snímače a utahovačky či šroubováky, ale také momentové klíče.

„Na konci loňského roku jsme úspěšně prošli auditem provedeným Českým institutem pro akreditaci. Získali jsme velmi vysoké hodnocení. Auditoři ocenili jak technické vybavení laboratoře, tak naše know-how týkající se právě kalibrace úhlu otočení,“ upřesňuje Janzák. Laboratoř je nyní certifikována pro poskytování kalibrací v rozsahu 0, 05 Nm – 2 000 Nm a n•360°. Zároveň splňuje standardy stanované normami OHSAS 18001, ISO 9001 a ISO 140001.

Pracovníci kalibrační laboratoře vycházejí při své práci vstříc požadavkům klienta. Kalibraci i potřebnou administrativu zajistí buď v laboratoři, nebo přímo v závodě klienta. Rozsah činnosti laboratoře přitom není vázán pouze na průmyslové nářadí značky Atlas Copco. „Své bohaté zkušenosti využíváme i při kalibracích nářadí jiných značek. Podstatné je dodržení rozsahu kalibrace určeného přílohou osvědčení o akreditaci,“ říká Janzák. Díky mezinárodním dohodám o uznávání akreditací jsou navíc vydané kalibrační listy platné bez ohledu na umístění provozovny.

Kalibrace je víc než servis

Je velký rozdíl mezi seřízením momentového nářadí v rámci servisu a akreditovanou kalibrací. Dobrá servisní organizace sice zajistí seřízení na úrovni technických požadavků uživatele, ovšem nenahradí nezávislé a nestranné posouzení schopnosti zařízení dosahovat požadovaných výsledků. V kalibrační laboratoři totiž podléhají zaměstnanci i provoz zvláštním normám. Pracovníci laboratoře musí podle zákona opakovaně absolvovat školení jak v oblasti praktické kalibrace, tak na téma legislativy. Kalibrační laboratoř je také vázána pravidly, při jejichž nedodržení jí může být odebráno osvědčení.

Zákazník kalibrační laboratoře má jistotu, že nad činností pracovníků laboratoře provádí přísnou kontrolu auditor a odborný expert akreditačního orgánu. Zároveň má možnost podávat stížnost na činnost laboratoře a vypořádání stížností je předmětem zvláštní pozornosti akreditačního orgánu.

Ze všech těchto důvodů roste poptávka po službách Kalibrační laboratoře ITS. V některých firmách už požadavek na nezávislou a akreditovanou kalibraci vyplývá přímo z certifikace systému managementu kvality.

Naši lidé: Kalibrační laboratoř ITS

Kalibrační laboratoř ITS poskytuje kalibrační služby pro nářadí a systémy Atlas Copco. Laboratorní tým zahrnuje jak administrativu, tak techniky. Zkušený tým laboratorních techniků provádí kalibrace v akreditovaných laboratořích, či přímo u zákazníka.

Více o laboratoři se dočtete na www.its-ee.com.

 

 

Domů

Permanent link to this article: http://1-2015.productivity-magazine.cz/?p=5336&lang=cs