« «

» »

OPTIMALIZACE VÝROBY PŘINÁŠÍ ZÁKAZNÍKŮM ROČNĚ MILIONOVÉ ÚSPORY

Úspory nákladů, spolehlivější spoje a ochranu dobrého jména podniku – to vše pomáhá zákazníkům zajišťovat služba Optimalizace výroby, která je poskytována společností Atlas Copco. Jedná se o preventivní program, prostřednictvím kterého naši odborníci zajišťují, aby zákazníkova výrobní zařízení pracovala co nejplynuleji a nejbezchybněji. U pouhé jedné pracovní stanice dokáže měsíčně ušetřit stovky až tisíce euro.

Utahování spojů s sebou nese vysoké požadavky na spolehlivost a bezpečnost. I malé chyby mohou způsobit škodu velkého rozsahu. Proto společnosti, které přikládají mimořádný význam kvalitě, jako například společnost Nexteer Automotive (výrobce systémů a sloupků řízení a součástí hnacích ústrojí, který své produkty dodává více než 50 výrobcům automobilů v celém světě), vynakládají značné částky na sledování postupů utahování a provádění oprav vadných spojů. „Stejně jako mnoho dalších společností působících v automobilovém odvětví jsme i my nuceni provádět dennodenně opravy spojů ve významných množstvích. Tato činnost nám způsobuje příliš velké dodatečné náklady, a proto jsme se rozhodli obrátit se na profesionály, tedy na společnost Atlas Copco,“ vysvětluje Krzysztof Til ze společnosti Nexteer Automotive. Z tohoto důvodu se na společnost Atlas Copco obrátilo se žádostí o provedení optimalizace výroby také mnoho výrobců řídicích a ovládacích systémů z celého světa. Tito výrobci toho nikdy nelitovali.

K výrobním chybám nemusí docházet

Tým našich odborníků prozkoumal zákazníkovu výrobní linku krok za krokem. „Prvním opatřením, které vždy provádíme, je optimalizace zákazníkova vybavení i samotných utahovaných spojů. Poté analyzujeme celý montážní postup,“ vysvětluje Adam Baszczok, který je ve společnosti Atlas Copco zodpovědný za oblast optimalizace výroby. Z vlastních zkušeností ví, že čím později je vada vznikající při montáži vypátrána, tím více stojí její odstranění. „Všimli jsme si, že utahovací program používaný společností Nexteer Automotive nás sám upozornil na možnost přesnějšího nastavení. Stávající program používaný společností Nexteer totiž vykazoval značně proměnlivé hodnoty výsledného utahovacího momentu. Operátor linky pak musel mnoho spojů opravovat, což se projevovalo sníženou efektivitou výroby,“ dodává Adam Baszczok.

Zákazníkovi proto bylo poskytnuto optimalizované softwarové řešení, které snížilo počet vadných spojů. V plánu je rovněž provedení kontroly zbývajících výrobních stanic zákazníka. „Optimalizace výroby nám pomohla výrazně snížit výdaje na opravování vadných spojů. Přišli jsme na to, že navázání spolupráce se společností Atlas Copco bylo správným rozhodnutím, zejména pokud jde o trvalé zdokonalování výrobních postupů,“ říká Krzysztof Til, který si spolupráci se společností Atlas Copco celkově velmi pochvaluje.

Krok za krokem

Utahování je velmi složitý proces, přičemž kvalitu výsledného spoje ovlivňuje mnoho faktorů. Pro dosažení optimalizace je proto velmi důležitá odborná analýza. „Může se jednat o chybu operátora, avšak konečné charakteristiky spoje může změnit i mnoho dalších detailů, jako například povrchová úprava materiálu šroubu, nízká kvalita dílů, chybějící podložka nebo nečistota ve spoji,“ říká Adam Baszczok, který vysvětluje, co vše odborníci z jeho týmu hledají na zákazníkově pracovišti. Proto také jeho tým při optimalizaci výroby prochází celý postup po jednotlivých krocích.

„Nejprve hledáme správné nastavení utahovacího momentu a kontrolujeme, zda se operátor linky nedopouští chyb. Až poté můžeme přejít ke kontrole samotného spoje,“ dodává Adam Baszczok. Součástí spolupráce je předložení návrhu optimalizace postupu montáže. Zákazník se přitom dozví, kde jsou ve výrobě nedostatky, jak je tyto možno odstranit a jak lze zavést takový způsob sledování celého postupu montáže, který zajistí, že v budoucnu se již vadné spoje nebudou vyskytovat.

V ideálním případě se optimalizace výroby provádí ještě před pořízením vybavení montážní linky. „Zákazník dokonale rozumí svému oboru a my jsme odborníci na utahování. Proto dokážeme navrhnout nejúčinnější řešení a ušetřit majiteli montážního provozu peníze i čas. To mu následně pomůže oprostit se od dřívějších problémů, nezatěžovat se špatně utaženými šrouby a soustředit se na vlastní podnikatelskou činnost,“ říká Adam Baszczok.

Na optimalizaci není nikdy pozdě

O provedení optimalizace výroby lze požádat i tehdy, je-li montážní linka již nějakou dobu v provozu. Právě to byl případ společnosti Nexteer Automotive.
Díky mnohaletým zkušenostem dokáží analytici společnosti Atlas Copco nalézt nedostatky, které mohou způsobovat vady spojů utahovaných v montážní lince. „Existuje-li jakýkoli prostor ke zlepšení během montáže, my jej najdeme,“ prohlašuje s jistotou Adam Baszczok.

Domů

Permanent link to this article: http://1-2015.productivity-magazine.cz/?p=5334&lang=cs