« «

» »

NAŠE ZEMĚ: BULHARSKO

Bulharsko se nachází v jihovýchodní Evropě, v severovýchodní části Balkánského poloostrova. Je evropskou, balkánskou, černomořskou a podunajskou zemí. Díky této geografické poloze je křižovatkou mezi Evropou, Asií a Afrikou.

První bulharský stát byl uznán v roce 681 našeho letopočtu a byl osídlen směsí Slovanů a Bulharů. O několik roků později vzniklo první bulharské království, které zažívalo „zlatý věk“ pod vládou cara Simeona I. v letech let 893 – 927. Během této doby vzkvétaly bulharské umění a literatura. Během devátého století se také v Bulharsku stalo hlavním náboženstvím ortodoxní křesťanství a bylo zavedeno písmo „cyrilice“.

Země byla dlouho ovlivňována byzantskou kulturou. Poté byla po dobu 500 let součástí Osmanské říše, než opět získala nezávislost v 19. století.

Po druhé světové válce se Bulharsko dostalo pod politický a hospodářský vliv Sovětského svazu. Demokratické změny byly v Bulharsku zahájeny koncem roku 1989, kdy byly uspořádány volby za účasti více politických stran, a byla přijata nová ústava. Země vstoupila do NATO v roce 2004 a členem EU se stala v roce 2007.

Co navštívit

Skály a pevnost u města Belogradčik
Skalní útvary u města Belogradčik jsou jedním z nejúžasnějších výtvorů přírody nejen v Bulharsku, nýbrž i v celém světě. Starověcí Římané postavili mezi těmito skalami pevnost, která byla později využívána i Bulhary a osmanskými Turky.