« «

» »

KARIÉRA U SPOLEČNOSTI ATLAS COPCO, KTERÁ TRVALA 61 LET

Peter Wallenberg in memoriam

Peter Wallenberg byl bezpochyby neslavnějším švédským podnikatelem. Bývalý zaměstnanec společnosti Atlas Copco, předseda a později čestný předseda jejího představenstva, měl rovněž významný vliv v mnoha dalších nadnárodních společnostech majících své ústředí ve Švédsku a udržoval vztahy s vedoucími představiteli průmyslu, prezidenty a členy královských rodin v celém světě. Dr. Peter Wallenberg pokojně skonal ve svém domě 19. ledna 2015.

Dr. Peter Wallenberg, který se narodil v roce 1926, navázal svůj dlouhodobý a plodný partnerský vztah se společností Atlas Copco v roce 1953, kdy do společnosti nastoupil jako zaměstnanec pracující v servisní dílně ve švédském městě Nacka. Jelikož se dychtivě snažil poznat všechny oblasti působnosti společnosti a nebál se přijímat i náročné fyzické úkoly, pracoval dr. Peter Wallenberg po určitou dobu také ve švédském dole Kärrgruvan, kde se naučil obsluhovat důlní vrtací stroje. V roce 1956 přesídlil do USA, kde působil jako prodejní technik v oboru kompresorů. I když byl tou dobou právníkem, osvojil si technické znalosti, včetně způsobu servisního zajištění vybavení.

V roce 1959 byl společností Atlas Copco vyslán do Afriky, kde působil jako generální ředitel pro Federaci Rhodesie a Ňaska (dnešní Zimbabwe, Zambie a Malawi) a později také pro Kongo. Před návratem do Švédska působil v roce 1968 také ve Velké Británii, a to jako generální ředitel divize Construction Mining Technique. V roce 1974 se stal předsedou představenstva společnosti a tuto funkci zastával po dobu 22 let. Od roku 1996 byl čestným předsedou.

„Na Petera Wallenberga bude vzpomínáno jako na vůbec nejoddanějšího propagátora a zastánce, jakého společnost Atlas Copco kdy měla,“ řekl Ronnie Leten, prezident a výkonný ředitel skupiny Atlas Copco. „Byl skutečným vzorem pro mne osobně i pro nesčetné bývalé kolegy a přátele v celé skupině Atlas Copco.“

Není žádná další taková společnost
V rozhovoru, který v roce 2007 poskytl našemu podnikovému časopisu, byl Peter Wallenberg požádán, aby odpověděl na otázku, co ve společnosti Atlas Copco zůstalo během mnoha let nezměněno.

„Název a hrdost. Hrdost lidí na to, že pracují nebo pracovali ve společnosti Atlas Copco, je mimořádná. Kromě společnosti Atlas Copco jsem poznal mnoho dalších podniků, z nichž se jí však žádný nemůže rovnat. Loajalita vůči společnosti je něčím naprosto pozoruhodným. Každá společnost může mít svoji duši, o které nemluvíme ani nepíšeme a která buď existuje, nebo neexistuje. Viděl jsem mnoho společností, ve kterých nic takového neexistuje. Ve společnosti Atlas Copco panuje vzájemná sounáležitost. Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří ze společnosti Atlas Copco odešli, a ti všichni museli přiznat, že v žádné jiné společnosti již nezažili takovou atmosféru.“

„Společnost Atlas Copco byla významnou součástí mého života, mojí školou, mojí životní dráhou,“ prohlásil. „Jsem společnosti Atlas Copco velmi vděčný za to, co mi poskytla, ať již jsou to náročné výzvy, získané zkušenosti nebo nezapomenutelné zážitky. Velmi radostné pro mne bylo i to, že jsem se mohl podílet na rozvoji společnosti Atlas Copco a na její přeměně v nadnárodní společnost. V mém srdci bude mít Atlas Copco vždy své místo a jsem pevně přesvědčen o tom, že společnost je v dobré kondici, která jí umožní zvládnout vše, co může budoucnost přinést.“

Poté mu byla položena otázka, zda společnost Atlas Copco byla jeho jedinou oblíbenou společností. Odpověď přišla okamžitě a bez jakéhokoli zaváhání: „Není žádná další taková společnost.“

Ocenění udělované za marketing a prodej
Když dr. Peter Wallenberg odstoupil z funkce předsedy představenstva, byl poctěn tím, že společnost Atlas Copco začala udělovat nové ocenění nesoucí jeho jméno. Není divu, že toto ocenění bylo zavedeno proto, aby jeho udělení bylo odměnou za práci v oboru prodeje a marketingu.

Cena Petera Wallenberga za marketing a prodej se uděluje jako uznání za nejpokrokovější a nejúspěšněji realizovanou metodu v oboru prodeje a marketingu. Společně s cenou Johna Muncka, kterou je každoročně odměňován nejpokrokovější příspěvek k technickému rozvoji, je nejprestižnějším oceněním udělovaným společností Atlas Copco. Cena je udělována u příležitosti konání každoroční valné hromady společnosti Atlas Copco ve švédském Stockholmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domů

Permanent link to this article: http://1-2015.productivity-magazine.cz/?p=5294&lang=cs